NL Facilitators

NL Facilitators

Dutch group for supporting the Dutch and Dutch speaking facilitators

OO&R Seminar "Financierbaarheid van zonnepanelen"

Summary

OO&R Seminar "Financierbaarheid van zonnepanelen" 24 januari 2019 - Loyens en Loeff

Bron: https://www.ru.nl/cpo/symposia/vm/oo-seminar-financierbaarheid-zonnepanelen/

  • Doelgroep: advocaten, (kandidaat-)notarissen, bank- en bedrijfsjuristen, juristen bij overheidsinstellingen en wetenschappers, die zich bezig houden met duurzame energie, financiering en zekerheden en/of vastgoed
  • Datum: donderdag 24 januari 2019, 14.30 - 17.30 uur
  • Locatie: Loyens & Loeff, Fred. Roeskestraat 100 te (1076 ED) Amsterdam
  • Punten: 2 PO-punten NOvA en KNB
  • Deelname is gratis

inschrijfbutton GROOT_aug2016

Op 24 januari 2019 organiseert het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R), onderdeel van de Radboud Universiteit, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een seminar over de financierbaarheid van zonnepanelen. Het seminar wordt gehouden ten kantore van Loyens & Loeff in Amsterdam.

In het bijzonder wordt ingegaan op de modelakte ‘Opstalrecht Zonnestroomsysteem’ die de NVB in september 2018 publiek heeft gemaakt. Met de modelakte kan een exploitant van zonnepanelen, die op een bedrijfsgebouw van een ander een zonnestroomsysteem wil exploiteren (de zogenaamde ‘dakprojecten’), het opstalrecht regelen dat in dergelijke gevallen doorgaans nodig is.

Naast de modelakte is er aandacht voor allerhande civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke vragen met betrekking tot zonnepanelen. Ook de belangrijke vraag in hoeverre verpanding van de rechten op grond van de SDE+ subsidie mogelijk is, komt aan bod.

Op het inschrijfformulier kunt u een vraag insturen die tijdens de discussiemomenten wordt voorgelegd aan de sprekers en de deelnemers in de zaal.

Programma

14.30 uur   Opening en korte introductie over achtergrond modelakte
                    Mr. Rik Aertsen, bedrijfsjurist ING Bank en fellow OO&R, Radboud Universiteit 
                    Nijmegen

14.40 uur   Model Opstalrecht Zonnestroomsysteem
                     Mr. Joris van de Bunt, senior kandidaat-notaris, Loyens & Loeff

15.00 uur   Civielrechtelijke vragen zonnepanelen
                     Prof. mr. Steven Bartels, hoogleraar burgerlijk recht, Radboud Universiteit
                     Nijmegen

15.20 uur   Gelegenheid voor discussie

15.45 uur   Pauze

16.15 uur   Verpanding van subsidierechten SDE+
                     Mr. Rik Mellenbergh, universitair hoofddocent, Vrije Universiteit Amsterdam
                     Mr. Werner Runge
, partner Allen & Overy

16.35 uur   Fiscaalrechtelijke vragen zonnepanelen
                     Prof. mr. Tom Berkhout, hoogleraar real estate, Nyenrode Business Universiteit

17.05 uur   Gelegenheid voor discussie

17.30 uur   Afsluiting en aansluitend borrel

inschrijfbutton GROOT_aug2016

2_po-punten

Heeft u vragen?

Het OO&R-seminar wordt georganiseerd door het CPO, onderdeel van de Radboud Universiteit

E. info@cpo.ru.nl 
T. 024 - 361 24 09

Commenting only available for logged in users